Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh có trách nhiệm (RBH)

tại Việt Nam

  Chi tiết  

Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh có trách nhiệm (RBH) tại Việt Nam

Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp có trách nhiệm (RBH) được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực thực hiện trách nhiệm thẩm định đối với xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn, từ đó, có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng quốc tế.

  Chi tiết  

Các Dịch vụ

Tin tức & Sự kiện

Đơn vị đại diện

Đơn vị thực hiện

  Đối tác